Gå direkt till sidans innehåll
Snöig gata med plogbil
Foto: Arek Socha

Leverans av drivmedel

Indikator SE. 3.2. 11

För att minska vår påverkan på klimatet behöver användningen av fossila drivmedel inom transporter att minska.

Indikatorn visar leveranser av drivmedel till MÖS-kommunerna, det behöver dock inte betyda att den slutliga användningen sker inom regionen eftersom köparen kan bo i en annan kommun.

Leverans av motorbensin, diesel, HVO, FAME samt etanol

Datakälla: SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2001
Senaste värdet:
891556 MWh (2022)
Utgångsvärde:
1075480 MWh (2001)

Kommentar

Under 2019 skedde en markant ökning av levererad drivmedel inom östra Skaraborg. Aneldningen är att levererad diesel i Falköping har mer än tredubblats. Vad detta beror på är oklart.

I Skövde och Falköping finns även tankstationer med fordonsgas. Det går tyvärr inte få fram den levererade mängden till kommunerna. I indikatorn Energi - Biogas finns uppgifter om producerad biogas, varav det mesta görs om till fordonsgas.

Om statistiken

Sedan år 2008 redovisas leveranser av E85, men från år 2011 redovisas etanolvolymen i E85 och ED95 gemensamt vilket medför att det inte är jämfört bakåt i tiden. Etanolvolymen i motorbensinen ingår inte i dessa volymer, utan den ingår i motorbensinen samt låginblandning av biodiesel (FAME och HVO) ingår i dieselbränsle. Från år 2016 är även HVO och FAME inkluderat i statistiken.

Uppdaterad: 2023-11-20