Gå direkt till sidans innehåll
Snöig gata med plogbil
Foto: Arek Socha

Leverans av drivmedel

Indikator SE.3.2.11

För att minska vår påverkan på klimatet behöver användningen av fossila drivmedel inom transporter att minska.

Indikatorn visar leveranser av drivmedel till MÖS-kommunerna, det behöver dock inte betyda att den slutliga användningen sker inom regionen eftersom köparen kan bo i en annan kommun.

Leverans av motorbensin, diesel, HVO, FAME samt etanol

Datakälla: SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2001
Senaste värdet:
862857 MWh (2021)
Utgångsvärde:
1075480 MWh (2001)

Kommentar

Under 2019 skedde en markant ökning av levererad drivmedel inom östra Skaraborg. Aneldningen är att levererad diesel i Falköping har mer än tredubblats. Vad detta beror på är oklart.

I Skövde och Falköping finns även tankstationer med fordonsgas. Det går tyvärr inte få fram den levererade mängden till kommunerna. I indikatorn Energi - Biogas finns uppgifter om producerad biogas, varav det mesta görs om till fordonsgas.

Om statistiken

Sedan år 2008 redovisas leveranser av E85, men från år 2011 redovisas etanolvolymen i E85 och ED95 gemensamt vilket medför att det inte är jämfört bakåt i tiden. Etanolvolymen i motorbensinen ingår inte i dessa volymer, utan den ingår i motorbensinen samt låginblandning av biodiesel (FAME och HVO) ingår i dieselbränsle. Från år 2016 är även HVO och FAME inkluderat i statistiken.

Uppdaterad: 2023-02-08