Gå direkt till sidans innehåll
Foto: David Mark
Foto: David Mark

Miljöcertifierad skog

Indikator SE. 6.3. 1

FSC är en miljöcertifiering av skogsbruk med kriterier för miljöhänsyn. Indikatorn visar hur stor del av den produktiva skogsytan i kommunerna som är certifierad. FSC publicerade senast ny statistik på kommunnivå för år 2017.

Andel FSC-certifierad skog

Datakälla: FSC
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2006
Senaste värdet:
46 % (2017)
Utgångsvärde:
18 % (2006)

Kommentar

Nästan hälften av skogen är miljöcertifierad i MÖS-kommunerna. Ytan har ökat från 208 kvadratkilometer år 2006 till 536 kvadratkilometer 2017. Karlsborg och Tibro är de kommuner med högst andel certifierad skog, 58 respektive 48 procent.

Jämfört med 2011 har andelen ökat i de flesta kommuner, förutom Tibro och Hjo. Hjo hade dock en topp 2011 som är mycket högre än resterande år, och kanske därför är ett mätvärde fel.

Uppdaterad: 2023-02-08