Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av partiklar per sektor

Indikator SE.4.2.4

Partiklar i storlekar under 2,5 mikrometer uppstår främst vid förbrännings- och industriprocesser. Att andas in små partiklar kan orsaka negativa hälsoeffekter både på kort och lång sikt. Enskilda industriverksamheter leda till höga utsläpp lokalt.

Totala utsläpp av partiklar (PM2,5) inom det geografiska området

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton)

0

Industri

1990

116

1

Industri

2000

90

2

Industri

2005

58

3

Industri

2010

10

4

Industri

2015

6

5

Industri

2016

7

6

Industri

2017

8

7

Industri

2018

7

8

Industri

2019

7

9

Industri

2020

7

10

Jordbruk

1990

21

11

Jordbruk

2000

19

12

Jordbruk

2005

20

13

Jordbruk

2010

20

14

Jordbruk

2015

21

15

Jordbruk

2016

21

16

Jordbruk

2017

22

17

Jordbruk

2018

22

18

Jordbruk

2019

23

19

Jordbruk

2020

20

20

Transporter

1990

63

21

Transporter

2000

54

22

Transporter

2005

49

23

Transporter

2010

39

24

Transporter

2015

32

25

Transporter

2016

31

26

Transporter

2017

30

27

Transporter

2018

30

28

Transporter

2019

28

29

Transporter

2020

26

30

Arbetsmaskiner

1990

37

31

Arbetsmaskiner

2000

24

32

Arbetsmaskiner

2005

18

33

Arbetsmaskiner

2010

17

34

Arbetsmaskiner

2015

14

35

Arbetsmaskiner

2016

13

36

Arbetsmaskiner

2017

13

37

Arbetsmaskiner

2018

12

38

Arbetsmaskiner

2019

12

39

Arbetsmaskiner

2020

11

40

Avfall och avlopp

1990

6

41

Avfall och avlopp

2000

6

42

Avfall och avlopp

2005

6

43

Avfall och avlopp

2010

7

44

Avfall och avlopp

2015

5

45

Avfall och avlopp

2016

7

46

Avfall och avlopp

2017

6

47

Avfall och avlopp

2018

8

48

Avfall och avlopp

2019

6

49

Avfall och avlopp

2020

6

50

Produktanvändning

1990

4

51

Produktanvändning

2000

4

52

Produktanvändning

2005

3

53

Produktanvändning

2010

3

54

Produktanvändning

2015

2

55

Produktanvändning

2016

2

56

Produktanvändning

2017

2

57

Produktanvändning

2018

2

58

Produktanvändning

2019

2

59

Produktanvändning

2020

1

60

El och fjärrvärme

1990

13

61

El och fjärrvärme

2000

16

62

El och fjärrvärme

2005

18

63

El och fjärrvärme

2010

19

64

El och fjärrvärme

2015

10

65

El och fjärrvärme

2016

11

66

El och fjärrvärme

2017

11

67

El och fjärrvärme

2018

12

68

El och fjärrvärme

2019

11

69

El och fjärrvärme

2020

10

70

Egen uppvärmning

1990

222

71

Egen uppvärmning

2000

166

72

Egen uppvärmning

2005

158

73

Egen uppvärmning

2010

142

74

Egen uppvärmning

2015

110

75

Egen uppvärmning

2016

109

76

Egen uppvärmning

2017

108

77

Egen uppvärmning

2018

92

78

Egen uppvärmning

2019

90

79

Egen uppvärmning

2020

88

80

Utrikes transporter

1990

0

81

Utrikes transporter

2000

0

82

Utrikes transporter

2005

0

83

Utrikes transporter

2010

0

84

Utrikes transporter

2015

0

85

Utrikes transporter

2016

0

86

Utrikes transporter

2017

0

87

Utrikes transporter

2018

0

88

Utrikes transporter

2019

0

89

Utrikes transporter

2020

0

90

Totalt

1990

482

91

Totalt

2000

380

92

Totalt

2005

331

93

Totalt

2010

257

94

Totalt

2015

199

95

Totalt

2016

203

96

Totalt

2017

201

97

Totalt

2018

185

98

Totalt

2019

178

99

Totalt

2020

171

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

Om statistiken

Indikatorn visar totala emissioner av partiklar avseende utsläppet från olika sektorer.

Uppdaterad: 2023-02-08