Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av kväveoxider per kommun

Indikator SE.4.2.1

Kväveoxider bildas vid förbränning i höga temperaturer. Att andas in kväveoxider har negativa effekter på andningsorganen, och påverkar känsliga personer med till exempel astma speciellt mycket. Kväveoxider bidrar också till övergödning och försurning av skog, mark och vatten. Vägtrafiken på stamvägnätet och enskilda industriverksamheter leda till höga utsläpp lokalt.

Utsläpp av kväveoxider (NOx) inom det geografiska området per invånare

Rad-id Kommuner Senaste värdet (kg/inv) Datum

0

Alla MÖS-kommuner

 14,6

2020

1

Falköping

 15,8

2020

2

Hjo

 14,2

2020

3

Karlsborg

 11,9

2020

4

Skövde

 15,6

2020

5

Tibro

 7,9

2020

6

Västra Götaland

 12,4

2020

7

Riket

 24,0

2020

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

Om statistiken

Indikatorn visar emissioner av kväveoxider avseende utsläppet från samtliga sektorer delat med invånare. Utsläppen per invånare ska inte tolkas som konsumtionsbaserade utsläpp.

Uppdaterad: 2023-02-12