Gå direkt till sidans innehåll
Fyr vid Vättern
Foto: Steven Erixon

Värmeböljor

Kompletterande indikator SE.1.2.3

Värmeböljor leder till en ökad dödlighet, särskilt äldre personer löper stor risk att drabbas av de negativa hälsoeffekter som värmeböljor orsakar. Även andra samhällsviktiga verksamheter kan påverkas vid en värmebölja.

En värmebölja definieras i SMHIs faktablad som "en sammanhängande period då dygnets högsta temperatur är minst 25°C minst fem dagar i sträck”. Här redovisas längst antal dagar i sträck med en högsta temperatur på minst 25°C i Skövde.

Antal dagar på årets längsta värmebölja i Skövde

Datakälla: SMHI
Senaste värdet:
6 dagar (2022)
Gränsantal för att räknas som värmebölja:
5 dagar
Uppdaterad: 2023-02-14