Gå direkt till sidans innehåll
Fyr vid Vättern
Foto: Steven Erixon

Årsmedeltemperatur

Kompletterande indikator SE.1.2.1

Indikatorn visar temperatur vid SMHI:s väderstation i Skövde. Klimatet blir varmare, vilket beror på ökade utsläpp av växthusgaser. En högre temperatur ökar risken för värmeböljor och påverkar även andra egenskaper hos klimatet, som till exempel avdunstning och nederbördsmönster.

Årsmedeltemperatur vid mätstationen i Skövde

Datakälla: SMHI
Senaste värdet:
9,4 °C (2020)

Kommentar

År 2020 var det varmaste året i Skövde sedan mätningarna startade. Sedan 1990 är det bara två år som medeltemperaturen har varit lägre än normalvärdet för referensperioden 1961-1990. SMHI har tagit fram en nytt normalvärde för perioden 1991-2020. Sedan 2014 har medeltemperaturen legat över den nya normalperioden alla år och från och med 1999 är det bara sex år som temperaturen har varit lägre än normalvärdet för 1991-2020.

För att beskriva det nuvarande klimatet används den senaste normalperioden medan för att studera klimatförändringar används i första hand referensnormalperioden 1961-1990 enligt WHO:s riktlinjer.

Uppdaterad: 2023-02-14