Gå direkt till sidans innehåll
Fyr vid Vättern
Foto: Steven Erixon

Årsnederbörd

Kompletterande indikator SE.1.2.2

Indikatorn visar nederbörd vid SMHI:s väderstation i Skövde. Nederbörd är livsnödvändigt för människan och naturen och har även stor ekonomisk betydelse för exempelvis vattenkraft. När nederbörd faller häftigt eller i stora mängder kan dock detta orsaka problem som översvämningar, ras och skred.

Årsnederbörden vid mätstationen i Skövde

Datakälla: SMHI
Senaste värdet:
664 mm (2021)

Kommentar

Nederbördsmängderna har ökat sedan mätningarna påbörjades i Skövde, dock har nederbördsmängderna senaste åren var något lägre än tidigare år. 2012 hade den högsta nederbördsmängden sedan mätningarna började och år 2007 hade det näst högsta årsnederbörden. Sedan 1998 har nederbördsmängden endast legat under normalvärdet för referensperioden 1961-1990 fem gånger. SMHI har tagit fram en ny normalperiod, 1991-2020. Sedan 1998 har nederbördsmängden legat under det normalvärdet åtta gånger.

För att beskriva det nuvarande klimatet används den senaste normalperioden medan för att studera klimatförändringar används i första hand referensnormalperioden 1961-1990 enligt WHO:s riktlinjer.

Uppdaterad: 2023-02-14