Gå direkt till sidans innehåll
Kemikalier på hylla

Åtgärdade förorenade områden

Indikator SE.7.3.3

Diagrammet visar totala antalet marksaneringsåtgärder enligt Länsstyrelsens objektrapport, ackumulerade värden.

Totalt antal åtgärdade förorenade områden - alla riskklasser.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2018
Senaste värdet:
95 stycken (2020)
Utgångsvärde:
20 stycken (2018)

Kommentar

Totalt finns det 95 åtgärdade områden i östra Skaraborg. Den stora ökningen jämfört med 2018 beror inte på att ett stort antal områden har sanerats de senaste åren utan att kommunerna har uppdaterat Länsstyrelsens databas (EBH-stödet).

Uppdaterad: 2020-07-01