Gå direkt till sidans innehåll
Vindkraftverk i Falköping
Foto: David Mark

Energianvändning per sektor

Indikator SE.2.1.3

Indikatorn visar slutanvändning av energi per person för alla MÖS-kommuner.

Energianvändning per invånare och sektor

Datakälla: Energimyndigheten och SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet:
30,3 MWh/person (2020)
Utgångsvärde:
36,8 MWh/person (2009)

Kommentar

Den totala energianvändningen per invånare minskade 2020 vilket troligtvis kan kopplas till minskad energianvändning inom transport och industri på grund av pandemin. Ökningen inom transporter 2019 förklaras sannolikt av etableringen av Skaraborgs Logistic Center. Industri och transporter är de sektorer som förbrukar mest energi.

Statistiken för denna indikator är primärt avsedd för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget därför mer osäkert, bland annat på grund av att SCB sekretessbelägger en del data. För 2020 är det en del osäkerheter gällande siffrorna för både tranporter och industri då ett flertal uppgifter är sekretessbelagda.

Uppdaterad: 2023-02-08