Gå direkt till sidans innehåll
Vindkraftverk i Falköping
Foto: David Mark

Energianvändning per sektor

Indikator SE. 2.1. 3

Indikatorn visar slutanvändning av energi per person för alla MÖS-kommuner.

Energianvändning per invånare och sektor

Rad-id Mätområde Datum Värde (MWh/person)

0

Totalt

2009

36,8

1

Totalt

2010

39,5

2

Totalt

2011

36,8

3

Totalt

2012

35,4

4

Totalt

2013

35,9

5

Totalt

2014

32,6

6

Totalt

2015

33,5

7

Totalt

2016

33,4

8

Totalt

2017

34,1

9

Totalt

2018

33,0

10

Totalt

2019

35,9

11

Totalt

2020

30,3

12

Totalt

2021

32,1

13

Totalt

2022

31,9

14

Transporter

2009

10,2

15

Transporter

2010

10,1

16

Transporter

2011

8,8

17

Transporter

2012

8,5

18

Transporter

2013

9,7

19

Transporter

2014

8,4

20

Transporter

2015

8,7

21

Transporter

2016

8,5

22

Transporter

2017

8,3

23

Transporter

2018

7,5

24

Transporter

2019

10,5

25

Transporter

2020

6,7

26

Transporter

2021

6,7

27

Transporter

2022

6,5

28

Övriga tjänster

2009

3,7

29

Övriga tjänster

2010

3,8

30

Övriga tjänster

2011

3,6

31

Övriga tjänster

2012

2,9

32

Övriga tjänster

2013

2,9

33

Övriga tjänster

2014

2,7

34

Övriga tjänster

2015

2,8

35

Övriga tjänster

2016

2,9

36

Övriga tjänster

2017

3,0

37

Övriga tjänster

2018

3,1

38

Övriga tjänster

2019

3,0

39

Övriga tjänster

2020

2,7

40

Övriga tjänster

2021

3,0

41

Övriga tjänster

2022

3,0

42

Offentlig verksamhet

2009

2,4

43

Offentlig verksamhet

2010

2,9

44

Offentlig verksamhet

2011

2,4

45

Offentlig verksamhet

2012

2,4

46

Offentlig verksamhet

2013

2,3

47

Offentlig verksamhet

2014

2,1

48

Offentlig verksamhet

2015

2,2

49

Offentlig verksamhet

2016

2,3

50

Offentlig verksamhet

2017

2,1

51

Offentlig verksamhet

2018

2,2

52

Offentlig verksamhet

2019

2,3

53

Offentlig verksamhet

2020

2,1

54

Offentlig verksamhet

2021

2,4

55

Offentlig verksamhet

2022

2,2

56

Jordbruk, skogsbruk & fiske

2009

1,3

57

Jordbruk, skogsbruk & fiske

2010

1,3

58

Jordbruk, skogsbruk & fiske

2011

1,3

59

Jordbruk, skogsbruk & fiske

2012

1,3

60

Jordbruk, skogsbruk & fiske

2013

1,4

61

Jordbruk, skogsbruk & fiske

2014

1,3

62

Jordbruk, skogsbruk & fiske

2015

1,3

63

Jordbruk, skogsbruk & fiske

2016

1,3

64

Jordbruk, skogsbruk & fiske

2017

1,2

65

Jordbruk, skogsbruk & fiske

2018

1,1

66

Jordbruk, skogsbruk & fiske

2019

1,1

67

Jordbruk, skogsbruk & fiske

2020

1,1

68

Jordbruk

2021

1,1

69

Jordbruk

2022

1,3

70

Flerbostadshus

2009

2,6

71

Flerbostadshus

2010

3,1

72

Flerbostadshus

2011

2,7

73

Flerbostadshus

2012

2,9

74

Flerbostadshus

2013

2,8

75

Flerbostadshus

2014

2,1

76

Flerbostadshus

2015

1,9

77

Flerbostadshus

2016

2,2

78

Flerbostadshus

2017

2,3

79

Flerbostadshus

2018

2,4

80

Flerbostadshus

2019

2,2

81

Flerbostadshus

2020

2,1

82

Flerbostadshus

2021

2,6

83

Flerbostadshus

2022

2,6

84

Småhus

2009

6,1

85

Småhus

2010

5,7

86

Småhus

2011

5,0

87

Småhus

2012

5,0

88

Småhus

2013

5,0

89

Småhus

2014

5,0

90

Småhus

2015

5,3

91

Småhus

2016

5,2

92

Småhus

2017

5,1

93

Småhus

2018

4,8

94

Småhus

2019

4,5

95

Småhus

2020

4,4

96

Småhus

2021

4,8

97

Småhus

2022

4,6

98

Fritidshus

2009

0,0

99

Fritidshus

2010

0,1

100

Fritidshus

2011

0,1

101

Fritidshus

2012

0,1

102

Fritidshus

2013

0,1

103

Fritidshus

2014

0,1

104

Fritidshus

2015

0,1

105

Fritidshus

2016

0,2

106

Fritidshus

2017

0,1

107

Fritidshus

2018

0,1

108

Fritidshus

2019

0,1

109

Fritidshus

2020

0,1

110

Fritidshus

2021

0,1

111

Fritidshus

2022

0,1

112

Industri

2009

10,6

113

Industri

2010

12,6

114

Industri

2011

13,0

115

Industri

2012

12,2

116

Industri

2013

11,7

117

Industri

2014

10,9

118

Industri

2015

11,2

119

Industri

2016

11,0

120

Industri

2017

11,7

121

Industri

2018

11,8

122

Industri

2019

12,2

123

Industri

2020

11,0

124

Industri

2021

11,4

125

Industri

2022

11,1

Datakälla: Energimyndigheten och SCB

Kommentar

År 2022 minskade den totala energeianvändningen per invånare igen efter en ökning år 2021, som troligtvis kan kopplas till ökad energianvändning inom transport och industri efter pandemin. Ökningen inom transporter 2019 förklaras sannolikt av etableringen av Skaraborgs Logistic Center. Industri och transporter är de sektorer som förbrukar mest energi.

Statistiken för denna indikator är primärt avsedd för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget därför mer osäkert, bland annat på grund av att SCB sekretessbelägger en del data. För 2021 är det en del osäkerheter gällande siffrorna för både tranporter och industri då ett flertal uppgifter är sekretessbelagda.

Uppdaterad: 2024-03-03