Gå direkt till sidans innehåll
Vindkraftverk i Falköping
Foto: David Mark

Energianvändning per sektor

Indikator SE.2.1.3

Indikatorn visar slutanvändning av energi per person för alla MÖS-kommuner.

Energianvändning per invånare och sektor

Rad-id Mätområde Datum Värde (MWh/person)

0

Industri

2009

10,6

1

Industri

2010

12,6

2

Industri

2011

13

3

Industri

2012

12,2

4

Industri

2013

11,7

5

Industri

2014

10,9

6

Industri

2015

11,2

7

Industri

2016

11

8

Industri

2017

11,7

9

Industri

2018

11,8

10

Industri

2019

12,2

11

Industri

2020

11

12

Transporter

2009

10,2

13

Transporter

2010

10,1

14

Transporter

2011

8,8

15

Transporter

2012

8,5

16

Transporter

2013

9,7

17

Transporter

2014

8,4

18

Transporter

2015

8,7

19

Transporter

2016

8,5

20

Transporter

2017

8,3

21

Transporter

2018

7,5

22

Transporter

2019

10,5

23

Transporter

2020

6,7

24

Flerbostadshus

2009

2,6

25

Flerbostadshus

2010

3,1

26

Flerbostadshus

2011

2,7

27

Flerbostadshus

2012

2,9

28

Flerbostadshus

2013

2,8

29

Flerbostadshus

2014

2,1

30

Flerbostadshus

2015

1,9

31

Flerbostadshus

2016

2,2

32

Flerbostadshus

2017

2,3

33

Flerbostadshus

2018

2,4

34

Flerbostadshus

2019

2,2

35

Flerbostadshus

2020

2,1

36

Småhus

2009

6,1

37

Småhus

2010

5,7

38

Småhus

2011

5

39

Småhus

2012

5

40

Småhus

2013

5

41

Småhus

2014

5

42

Småhus

2015

5,3

43

Småhus

2016

5,2

44

Småhus

2017

5,1

45

Småhus

2018

4,8

46

Småhus

2019

4,5

47

Småhus

2020

4,4

48

Fritidshus

2009

0

49

Fritidshus

2010

0,1

50

Fritidshus

2011

0,1

51

Fritidshus

2012

0,1

52

Fritidshus

2013

0,1

53

Fritidshus

2014

0,1

54

Fritidshus

2015

0,1

55

Fritidshus

2016

0,2

56

Fritidshus

2017

0,1

57

Fritidshus

2018

0,1

58

Fritidshus

2019

0,1

59

Fritidshus

2020

0,1

60

Offentlig verksamhet

2009

2,4

61

Offentlig verksamhet

2010

2,9

62

Offentlig verksamhet

2011

2,4

63

Offentlig verksamhet

2012

2,4

64

Offentlig verksamhet

2013

2,3

65

Offentlig verksamhet

2014

2,1

66

Offentlig verksamhet

2015

2,2

67

Offentlig verksamhet

2016

2,3

68

Offentlig verksamhet

2017

2,1

69

Offentlig verksamhet

2018

2,2

70

Offentlig verksamhet

2019

2,3

71

Offentlig verksamhet

2020

2,1

72

Jordbruk, skogsbruk & fiske

2009

1,3

73

Jordbruk, skogsbruk & fiske

2010

1,3

74

Jordbruk, skogsbruk & fiske

2011

1,3

75

Jordbruk, skogsbruk & fiske

2012

1,3

76

Jordbruk, skogsbruk & fiske

2013

1,4

77

Jordbruk, skogsbruk & fiske

2014

1,3

78

Jordbruk, skogsbruk & fiske

2015

1,3

79

Jordbruk, skogsbruk & fiske

2016

1,3

80

Jordbruk, skogsbruk & fiske

2017

1,2

81

Jordbruk, skogsbruk & fiske

2018

1,1

82

Jordbruk, skogsbruk & fiske

2019

1,1

83

Jordbruk, skogsbruk & fiske

2020

1,1

84

Övriga tjänster

2009

3,7

85

Övriga tjänster

2010

3,8

86

Övriga tjänster

2011

3,6

87

Övriga tjänster

2012

2,9

88

Övriga tjänster

2013

2,9

89

Övriga tjänster

2014

2,7

90

Övriga tjänster

2015

2,8

91

Övriga tjänster

2016

2,9

92

Övriga tjänster

2017

3

93

Övriga tjänster

2018

3,1

94

Övriga tjänster

2019

3

95

Övriga tjänster

2020

2,7

96

Totalt

2009

36,8

97

Totalt

2010

39,5

98

Totalt

2011

36,8

99

Totalt

2012

35,4

100

Totalt

2013

35,9

101

Totalt

2014

32,6

102

Totalt

2015

33,5

103

Totalt

2016

33,4

104

Totalt

2017

34,1

105

Totalt

2018

33

106

Totalt

2019

35,9

107

Totalt

2020

30,3

Datakälla: Energimyndigheten och SCB

Kommentar

Den totala energianvändningen per invånare minskade 2020 vilket troligtvis kan kopplas till minskad energianvändning inom transport och industri på grund av pandemin. Ökningen inom transporter 2019 förklaras sannolikt av etableringen av Skaraborgs Logistic Center. Industri och transporter är de sektorer som förbrukar mest energi.

Statistiken för denna indikator är primärt avsedd för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget därför mer osäkert, bland annat på grund av att SCB sekretessbelägger en del data. För 2020 är det en del osäkerheter gällande siffrorna för både tranporter och industri då ett flertal uppgifter är sekretessbelagda.

Uppdaterad: 2023-02-08