Gå direkt till sidans innehåll
Vindkraftverk i Falköping
Foto: David Mark

Energianvändning inom industrin

Indikator SE. 2.1. 2

Indikatorn visar slutanvändning av energi per person för sektorn industri och byggverksamhet. Data redovisas av Energimyndigheten via SCB.

Industrins energianvändning per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (MWh/person)

0

Alla MÖS-kommuner

2009

10,6

1

Alla MÖS-kommuner

2010

12,6

2

Alla MÖS-kommuner

2011

13,0

3

Alla MÖS-kommuner

2012

12,2

4

Alla MÖS-kommuner

2013

11,7

5

Alla MÖS-kommuner

2014

10,9

6

Alla MÖS-kommuner

2015

11,2

7

Alla MÖS-kommuner

2016

11,0

8

Alla MÖS-kommuner

2017

11,7

9

Alla MÖS-kommuner

2018

11,8

10

Alla MÖS-kommuner

2019

12,2

11

Alla MÖS-kommuner

2020

11,0

12

Alla MÖS-kommuner

2021

11,4

13

Alla MÖS-kommuner

2022

11,1

14

Falköping

2009

4,1

15

Falköping

2010

5,0

16

Falköping

2011

6,0

17

Falköping

2012

5,4

18

Falköping

2013

4,9

19

Falköping

2014

4,8

20

Falköping

2015

4,2

21

Falköping

2016

4,3

22

Falköping

2017

4,5

23

Falköping

2018

4,6

24

Falköping

2019

4,6

25

Falköping

2020

4,1

26

Falköping

2021

4,4

27

Falköping

2022

3,0

28

Hjo

2009

3,2

29

Hjo

2010

3,4

30

Hjo

2011

5,8

31

Hjo

2012

4,0

32

Hjo

2013

4,1

33

Hjo

2014

4,0

34

Hjo

2015

4,6

35

Hjo

2016

3,8

36

Hjo

2017

3,5

37

Hjo

2020

3,2

38

Hjo

2021

3,4

39

Hjo

2022

3,1

40

Karlsborg

2009

2,2

41

Karlsborg

2010

2,2

42

Karlsborg

2011

2,1

43

Karlsborg

2012

2,0

44

Karlsborg

2013

2,0

45

Karlsborg

2014

1,7

46

Karlsborg

2015

1,6

47

Karlsborg

2016

1,8

48

Karlsborg

2017

1,7

49

Karlsborg

2018

1,7

50

Karlsborg

2019

2,0

51

Karlsborg

2020

1,4

52

Karlsborg

2021

2,1

53

Karlsborg

2022

2,0

54

Skövde

2009

18,3

55

Skövde

2010

21,6

56

Skövde

2011

21,3

57

Skövde

2012

20,5

58

Skövde

2013

19,8

59

Skövde

2014

18,5

60

Skövde

2015

19,5

61

Skövde

2016

18,9

62

Skövde

2017

20,4

63

Skövde

2018

20,5

64

Skövde

2019

21,1

65

Skövde

2020

18,9

66

Skövde

2021

19,3

67

Skövde

2022

19,5

68

Tibro

2009

4,0

69

Tibro

2010

5,6

70

Tibro

2011

6,1

71

Tibro

2012

5,2

72

Tibro

2013

3,9

73

Tibro

2014

3,4

74

Tibro

2015

2,4

75

Tibro

2016

3,3

76

Tibro

2017

2,9

77

Tibro

2018

3,0

78

Tibro

2019

2,9

79

Tibro

2021

4,3

80

Tibro

2022

4,0

81

Riket

2009

16,2

82

Riket

2010

17,9

83

Riket

2011

17,6

84

Riket

2012

17,6

85

Riket

2013

17,0

86

Riket

2014

16,8

87

Riket

2015

16,1

88

Riket

2016

16,4

89

Riket

2017

16,2

90

Riket

2018

16,0

91

Riket

2019

15,7

92

Riket

2020

15,1

93

Riket

2021

15,7

94

Riket

2022

15,2

Datakälla: Energimyndigheten och SCB

Kommentar

Energianvändningen inom industri och byggverksamhet har ökat sedan 2009, men minskat något inom MÖS mellan år 2021 och 2022. Skövdes energianvändning är betydligt högre än övriga kommuner och ligger även över riksgenomsnittet vilket beror på industrierna Cementa och Volvo Powertrain. Övriga kommuner ligger alla en bra bit under riksgenomsnittet.

Statistiken för denna indikator är primärt avsedd för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget därför mer osäkert, bland annat på grund av att SCB sekretessbelägger en del data. Hjos värden för 2018 och 2019 redovisas inte då det saknades ett total värde för industrisektorn på grund av sekretess. Detsamma gäller Tibros värden för 2020.

Uppdaterad: 2024-03-03