Gå direkt till sidans innehåll
Vindkraftverk i Falköping
Foto: David Mark

Energianvändning inom industrin

Indikator SE. 2.1. 2

Indikatorn visar slutanvändning av energi per person för sektorn industri och byggverksamhet. Data redovisas av Energimyndigheten via SCB.

Industrins energianvändning per invånare

Rad-id Kommuner Senaste värdet (MWh/person) Datum

0

Skövde

 19,5

2022

1

Riket

 15,2

2022

2

Alla MÖS-kommuner

 11,1

2022

3

Tibro

 4,0

2022

4

Hjo

 3,1

2022

5

Falköping

 3,0

2022

6

Karlsborg

 2,0

2022

Datakälla: Energimyndigheten och SCB

Kommentar

Energianvändningen inom industri och byggverksamhet har ökat sedan 2009, men minskat något inom MÖS mellan år 2021 och 2022. Skövdes energianvändning är betydligt högre än övriga kommuner och ligger även över riksgenomsnittet vilket beror på industrierna Cementa och Volvo Powertrain. Övriga kommuner ligger alla en bra bit under riksgenomsnittet.

Statistiken för denna indikator är primärt avsedd för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget därför mer osäkert, bland annat på grund av att SCB sekretessbelägger en del data. Hjos värden för 2018 och 2019 redovisas inte då det saknades ett total värde för industrisektorn på grund av sekretess. Detsamma gäller Tibros värden för 2020.

Uppdaterad: 2024-03-03