Gå direkt till sidans innehåll
Snöig gata med plogbil
Foto: Arek Socha

Miljöbilar i trafik

Indikator SE. 3.2. 4

Indikatorn visar andelen miljöbilar i trafik enligt den definition som gällde vid inköpstillfället.

Från 1 juni 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar. Bilar registrerade före den 1 januari 2013 ska uppfylla kriterierna för MB2007 och bilar registrerade 1 januari 2013 till och med 30 juni 2018 ska uppfylla kriterierna för MB2013.

Andel miljöbilar i trafik

Datakälla: SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2008
Senaste värdet:
16 % (2020)
Utgångsvärde:
5 % (2008)

Kommentar

År 2013 infördes en ny miljöbilsdefinition vilket man ser tydligt då ökningstakten minskade kraftigt och sedan började minska 2016. 1 juni 2018 skärptes miljöbilsdefinitionen ytterligare och endast klimatbonusbilar räknas som miljöbilar vilket man ser för 2019 då det skedde en mer markant minskning.

Inom MÖS-kommunerna är andelen miljöbilar i trafik 15,5 procent vilket är något lägre än medel för riket. Skövde utmärker sig bland MÖS-kommunerna som den kommun med högst andel miljöbilar, resterande kommuner ligger under medel för riket.

Uppdaterad: 2023-10-11