Gå direkt till sidans innehåll
Kemikalier på hylla

Radon per kommun

Indikator SE. 7.5. 2

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Nästan all mark innehåller radon som utgör en risk för förhöjda radonhalter inomhus. Den vanligaste orsaken till förhöjda halter inomhus är att markradon kommer in i huset via otätheter. Platåbergen i Falköping och Skövde kommuner består till viss del av alunskiffer. Alunskiffer innehåller höga halter av uran och därmed är risken för markradon förhöjd i områden runt bergen.

Varje år orsaker radon i inomhusluft ca. 500 fall av lungcancer i Sverige. Det finns en samverkanseffekt mellan tobaksrökning och radon i inomhusluft. Detta innebär att risken för lungcancer vid förhöjda radonhalter ökar mer för den som röker jämfört med den som inte röker.

Indikatorn visar radonhalten för bostadsrätter och hyresrätter.

Andel undersökta flerbostadshus med radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2016
Senaste värdet:
94 % (2021)
Utgångsvärde:
74 % (2016)
Målvärde:
90 % (2019)

Kommentar

Målet till 2019 att 90 procent av flerbostadshusen ska underskrida riktvärdet uppnås nu i alla kommuner. I Hjo och Karlsborg uppnår alla flerbostadshus riktvärdet (100 procent). Även Tibro ligger högt på 99 procent.

Att Falköping har höga radonhalter beror förmodligen på att platåbergen i kommunen till viss del består av alunskiffer (se ovan).

Uppdaterad: 2022-03-03