Gå direkt till sidans innehåll
Kemikalier på hylla

PFAS-11 i grundvatten

Indikator SE.7.6.2

PFAS-11 är ett urval om 11 PFAS-kemikalier: PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFBS, PFHxS, PFOS och 6:2 FTS.

Vattenmyndigheterna har liksom Livsmedelsverket tagit fram riktvärden för haltsumman PFAS-11, för klassning av påverkan, risk och status samt för åtgärdstillämpning avseende PFAS i grundvatten. Vid PFAS-11 över 90 ng/l betraktas grundvattenförekomsten ha otillfredsställande status, men redan vid en haltsumma på 20% av riktvärdet, d.v.s. 18 ng/l, bör åtgärder vidtas för att undvika att halterna stiger.

Klassificering av PFAS-11 i grundvattenförekomster

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

God

2019

10

Datakälla: VISS (VattenInformationsSystem Sverige)

Kommentar

Samtliga grundvattenförekomster (Åsarp, Fagersanna, Falköping kalksten, Falköping-Skövde, Hagelberg, Karlsborg- S. Fågelås, Magasinsgrupp Rösjön, Hornborga Valle Timmersdala, Mölltorp, Tibro och Vartofta) bedöms ha god status, främst för att de inte bedöms vara utsatt för betydande påverkan från parametern PFAS-11. I vissa fall har inga specifika analyser gjorts, så i dessa fall är tillförlitligheten av bedömningen låg.

Uppdaterad: 2023-02-12