Gå direkt till sidans innehåll
Kemikalier på hylla

Hälsa och miljögifter

Huvudområde SE. 7

Miljögifter och andra skadliga ämnen har en skadlig inverkan på miljön när de släpps ut. Fortfarande saknas mycket kunskap om vilka egenskaper hos kemikalier och föroreningar som påverkar människors hälsa och miljön. Därför är riskerna svåra att begränsa. Vissa kemiska ämnen har dock välkända negativa effekter på både vår hälsa och miljön.

Välj nedan om du vill läsa mer om PFAS, tungmetaller, förorenade områden eller radon.

Uppdaterad: 2024-04-15