Gå direkt till sidans innehåll
Vindkraftverk i Falköping
Foto: David Mark

Energianvändning exkl. industrin

Indikator SE. 2.1. 1

Indikatorn visar slutanvändning av energi per person exklusive industri och byggverksamhet. Följande sektorer ingår: transporter, småhus, flerbostadshus, fritidshus, jordbruk-skogsbruk-fiske, offentlig verksamhet samt övriga tjänster.

Energianvändning exkl. industrin

Rad-id Kommuner Senaste värdet (MWh/person) Datum

0

Alla MÖS-kommuner

 20,8

2022

1

Falköping

 21,7

2022

2

Hjo

 20,6

2022

3

Karlsborg

 24,6

2022

4

Skövde

 20,0

2022

5

Tibro

 19,9

2022

6

Riket

 21,4

2022

Datakälla: Energimyndigheten och SCB

Kommentar

Under 2019 skedde en markant ökning av energianvändningen i Falköping, från 23 MWh per invånare till 34 MWh per invånare, som sedan minskade igen till 20 MWh per peson 2020. Ökningen 2019 härstammar från transporter och beror förmodligen på etableringen av Skaraborgs Logistic Center.

Under 2021 så skedde även en markant ökning i Karlsborg, men som minskade igen år 2022 från 27 MWh till 24,6 MWh.

I genomsnitt ligger energianvändningen i de fem kommunerna på runt 20 MWh per invånare. Detta är något lägre än riket som ligger på 21 MWh per invånare. MÖS-kommunerna har i snitt minskat sin energianvändning med knappt 21 procent sedan 2009 vilket är en större minskning än vad som skett i hela Sverige. Alla MÖS-kommuner har minskat sin energianvändning sedan 2009. Energianvändningen per invånare är lägst i Tibro och därefter Skövde och Hjo

Statistiken för denna indikator är primärt avsedd för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget därför mer osäkert. För 2022 är underlaget för Hjo och Tibro osäker på grund av att en del data har sekretessbelagts av SCB.

Uppdaterad: 2024-03-03