Gå direkt till sidans innehåll
Vindkraftverk i Falköping
Foto: David Mark

Energianvändning exkl. industrin

Indikator SE.2.1.1

Indikatorn visar slutanvändning av energi per person exklusive industri och byggverksamhet. Följande sektorer ingår: transporter, småhus, flerbostadshus, fritidshus, jordbruk-skogsbruk-fiske, offentlig verksamhet samt övriga tjänster.

Energianvändning exkl. industrin

Rad-id Kommuner Senaste värdet (MWh/person) Datum

0

Alla MÖS-kommuner

 19

2020

1

Falköping

 20

2020

2

Hjo

 20

2020

3

Karlsborg

 20

2020

4

Skövde

 18

2020

5

Tibro

 16

2020

6

Riket

 20

2020

Datakälla: Energimyndigheten och SCB

Kommentar

Under 2019 skedde en markant ökning av energianvändningen i Falköping, från 23 MWh per invånare till 34 MWh per invånare, som sedan minskade igen till 20 MWh per peson 2020. Ökningen 2019 härstammar från transporter och beror förmodligen på etableringen av Skaraborgs Logistic Center.

I genomsnitt ligger energianvändningen i de fem kommunerna på knappt 19 MWh per invånare. Detta är något lägre än riket som ligger på 20 MWh per invånare. MÖS-kommunerna har i snitt minskat sin energianvändning med knappt 30 procent sedan 2009 vilket är en större minskning än vad som skett i hela Sverige. Alla MÖS-kommuner har minskat sin energianvändning sedan 2009. Energianvändningen per invånare är lägst i Tibro och därefter Skövde och Hjo.

Statistiken för denna indikator är primärt avsedd för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget därför mer osäkert. För 2020 är underlaget för Tibro och Falköping osäker på grund av att en del data har sekretessbelagts av SCB.

Uppdaterad: 2023-02-12