Gå direkt till sidans innehåll
Förpackningsinsamlingskärl

Avfall och återvinning

Huvudområde SE. 8

Att förebygga uppkomsten av avfall är det översta steget på avfallstrappan, EUs avfallshierarki. Det är också prioriterat i de nationella miljömålen. Därefter kommer återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och sist deponering.

Välj nedan om du vill se statistik och information om avfallsmängder, återvinning eller nedskräpning.

Uppdaterad: 2024-03-20