Gå direkt till sidans innehåll
Snöig gata med plogbil
Foto: Arek Socha

Körsträcka

Indikator SE. 3.2. 3

Indikatorn visar totala körsträckor med bil per invånare för de bilar som är registrerade i respektive kommun. Även resor utanför kommunen ingår. Uppgifterna baseras på bilarnas mätarställningar som registrerats vid bilbesiktningen.

Antal körda mil med bil i genomsnitt per år och invånare

Rad-id Kommuner Senaste värdet (mil/inv) Datum

0

Karlsborg

 749

2022

1

Hjo

 747

2022

2

Alla MÖS-kommuner

 715

2022

3

Skövde

 699

2022

4

Tibro

 694

2022

5

Falköping

 692

2022

6

Riket

 617

2022

Datakälla: Trafikanalys (Trafa)

Kommentar

Sedan 1999 har körsträckan per invånare i MÖS ökat. Körsträckan under 2017 var det högsta för hela mätperioden, och började minska för att sedan minska kraftigt under pandemiåren 2020 och 2021. Även 2022 var körsträckan relativt låg, alltså skedde ingen stor ökning efter att pandemirestriktionerna släppte.

Karlsborg och Hjo är de kommuner med längst körsträcka per invånare, 749 respektive 747 mil. Falköping har kortast körsträcka per invånare med 692 mil.

Om statistiken

Uppgifterna kommer från Transporstyrelsens register för samtliga provade fordon och kompletteras med information om de perioder som fordonen inte varit i trafik. För fordon som inte har besiktigats används metodskattningar.

Uppdaterad: 2023-10-11