Gå direkt till sidans innehåll

Tillgänglighetsredogörelse för Miljöbarometern

Artikel

Miljösamverkan östra Skaraborg står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi:

  • Hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
  • Kända tillgänglighetsproblem och tips för att öka tillgängligheten.
  • Hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet till oss

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du meddela oss genom att kontakta oss på e-post eller telefon.

Epost: info@miljoskaraborg.se

Telefon: 0500 - 49 36 30

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter, kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet till myndigheten för digital förvaltning .

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Tips för ökad tillgänglighet

Vissa av de mer komplicerade diagrammen på webbplatsen kan innehålla färger som inte har fullgod kontrast enligt riktlinjerna för tillgänglighet. Det går att öka kontrasten genom att markera en mätserie i diagramytan eller i diagramförklaringen. Den valda mätserien får då ökad kontrast. Bakgrundsfärger i diagrammen, så kallade tillståndsklassningar, visas även i text när man markerar en mätpunkt eller en stapel.

Mätserier och mätpunkter i diagrammen kan markeras med pekdon eller med tangentbordets tab- och piltangenter. Data i diagrammen kan även visas i tabellform via fliken Tabell, eller i exelformat via länken Exportera data till Excel under diagrammen.

Så har vi testat webbplatsen

Kommunens applikationsutvecklare Miljöbarometern AB har gjort en teknisk granskning av tillgängligheten på webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 13 februari 2023.
Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 13 februari 2023.

Uppdaterad: 2023-02-14