Gå direkt till sidans innehåll
Höbalar på åkermark
Foto: Alex Kotomanov

Om miljöbarometern

Huvudområde SE. OM

Miljöbarometern visar vart vi är på väg. Webbplatsen beskriver miljösituationen och miljöutvecklingen utifrån lokala och nationella miljömål.

Miljöbarometern är en resurs för alla som söker fakta om miljösituationen eller vill veta mer om kommunernas miljöarbete. Bakom webbplatsen står Miljösamverkan i östra Skaraborg tillsammans med de fem kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.

Miljöutvecklingen redovisas genom många utvalda miljöindikatorer uppdelade i nio fokusområden; klimat, energi, trafik, luft, vatten, natur och jordbruk, hälsa och miljögifter, avfall och återvinning samt livsmedel och konsumtion. Inom varje område beskrivs kopplingen till nationella miljömål, miljökvalitetsnormer eller gränsvärden. Statistiken har hämtats från en mängd olika källor, dels från nationella och regionala myndigheter och dels från den egna miljötillsynen och de kommunala förvaltningarna och bolagen.

Miljöbarometern vänder sig till kommunernas tjänstemän och politiker såväl som intresserad allmänhet och elever och studenter som kan hitta data till skolarbeten och uppsatser. Syftet med webbplatsen är att öka insynen och delaktigheten i kommunernas miljöarbete och att öka användningen av miljö- och hållbarhetsdata som beslutsunderlag.

Trendsymboler

På webbplatsen finns olika symboler som visar om utvecklingen är positiv eller negativ. Beräkningen av trenden görs med en linjär regressionsanalys av alla värden från startåret till senaste värdet, och visar på så sätt trend över tid.

Positiv utveckling
Ingen förändring
Negativ utveckling
Data saknas för den aktuella uppföljningsperioden

Uppdaterad: 2023-02-14