Falköpings energi- och klimatstrategi

Visionen för Energi - och klimatstrategin (EKS) är att Falköpings kommun ska vara en föregångare i arbetet med förnyelsebar energi.

Den energi som kommunen använder ska vara så klimatsmart som möjligt. Kommunen ska också arbeta med energieffektivisering för att minska användningen av energi. Fokus i arbetet med EKS är att minska utsläpp av klimatgasen koldioxid och att sträva efter att bli en fossiloberoende kommun.

Målen i Falköpings energi - och klimatstrategi är uppdelade i mål för Falköping som geografiskt område och Falköping som kommunal organisation.

Arbetet med att uppfylla mål och åtgärder formulerade i Falköpings Energi - och klimatstrategi är ständigt pågående och kontinuerliga uppdateringar av detta arbete kommer att utföras. Första uppdateringen kommer att ske under våren 2015 i samband med miljöbokslutet.   

Drivs med Miljöbarometern