Planer för framtiden

Ta del av kommunernas planer för framtiden. Först ut är Skövde och Falköping som redovisar sina energi- och klimatplaner.

Uppföljningar

Skövdes Energi- och klimatplan

Uppföljning SEK Skövde ska år 2050 inte bidra med några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Falköpings energi- och klimatstrategi

Uppföljning FEK Visionen för Energi - och klimatstrategin (EKS) är att Falköpings kommun ska vara en föregångare i arbetet med förnyelsebar energi.
Drivs med Miljöbarometern