Om miljöbarometern

Miljöbarometern visar vart vi är på väg. Webbplatsen beskriver miljösituationen och miljöutvecklingen utifrån lokala och nationella miljömål.

Miljöbarometern är en resurs för alla som söker fakta om miljösituationen eller vill veta mer om kommunernas miljöarbete. Bakom webbplatsen står Miljösamverkan i östra Skaraborg tillsammans med de fem kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.

Miljöutvecklingen redovisas genom 75 utvalda miljöindikatorer uppdelade i åtta fokusområden; klimat, energi, trafik, luft, vatten, natur, skadliga ämnen och avfall. Inom varje område beskrivs kopplingen till nationella miljömål, miljökvalitetsnormer eller gränsvärden. Statistiken har hämtats från en mängd olika källor, dels från nationella och regionala myndigheter och dels från den egna miljötillsynen och de kommunala förvaltningarna och bolagen.

Miljöbarometern vänder sig till kommunernas tjänstemän och politiker såväl som intresserad allmänhet och elever och studenter som kan hitta data till skolarbeten och uppsatser. Syftet med webbplatsen är att öka insynen och delaktigheten i kommunernas miljöarbete och att öka användningen av miljö- och hållbarhetsdata som beslutsunderlag.

Trendsymboler

På webbplatsen finns olika symboler som visar om utvecklingen är positiv eller negativ. I beräkningen jämförs indikatorernas utgångsvärde med det senat uppmätta mätvärdet. De mätvärden som ger underlag till trendberäkningen redovisas på indikatorsidorna.

Positiv utveckling
Ingen förändring
Negativ utveckling
Data saknas för den aktuella uppföljningsperioden

Trendstapeln visar en sammanställning av underliggande indikatorer.

Trend:

Andel indikatorer som utvecklas positivt
Andel indikatorer med oförändrad utveckling
Andel indikatorer där data saknas
Andel indikatorer som utvecklas negativt

Skriv ut rapport

Uppgifterna på webbplatsen finns även sammanställda i en årsrapport. Klicka på länken till höger för att öppna rapporten.

Länkar

Den lokala miljömyndigheten för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.
Läs mer om de nationella miljömålen.

Dokument

Årsrapport om miljötillståndet i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.
Drivs med Miljöbarometern