Badvattenkvalitet, status

Badvattenklassificering på de officiella baden inom MÖS.

Kvalitetsklasserna beräknas utifrån de senaste fyra årens badvattenprovtagningar. Badet kan klassificeras som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt. För att ett bad ska kunna klassificeras måste minst tre till fyra prover tas under en badsäsong. Tas färre prover får badet bedömningen ”Ej klassificerad”. Är det en ny badplats har den också fått bedömningen "Ej klassificerad".

Badvattenklassificering på de officiella baden inom MÖS.
Färgruta Utmärkt kvalitet
Färgruta Bra kvalitet
Färgruta Tillfredsställande kvalitet
Färgruta Dålig kvalitet
Färgruta Ej klassificerad
Datakälla: Badplatsen, Havs- och vattenmyndigheten
Trend:Utvecklingen går åt fel håll försämring sedan 2010
Senaste värdet:15 stycken (2019)
Utgångsvärde:20 stycken (2010)

Kommentar

Av de bad som klassificerats har 15 utmärkt kvalitet. Jämfört med föregående år har tre stycken fått sämre klassificering och istället klassificerats som "Bra kvalitet". De tre badplatserna är Granvik i Vättern (Karlsborg), Boulognersjön (Skövde) samt Melldala, Långenbadet (Skövde). Endast tre badplatser inom östra Skaraborg räknas som EU-bad, övriga har inga krav på klassificering.
Drivs med Miljöbarometern