Badvattenkvalitet per kommun

Andel badplatser med utmärkt badvattenkvalitet per kommun.

Kvalitetsklasserna beräknas utifrån de senaste fyra årens badvattenprovtagningar. Badet kan klassificeras som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt. För att ett bad ska kunna klassificeras måste minst tre till fyra prover tas under en badsäsong. Tas färre prover får badet bedömningen ”Ej klassificerad”. Är det en ny badplats har den också fått bedömningen "Ej klassificerad".

Andel badplatser med utmärkt badvattenkvalitet per kommun.
Färgruta Skövde
Färgruta Falköping
Färgruta Hjo
Färgruta Tibro
Färgruta Karlsborg
Datakälla: Badplatsen, Havs- och vattenmyndigheten
Senaste värdet:65 % (2019)
Utgångsvärde:83 % (2010)

Kommentar

Sedan 2012 är det färre bad som har fått någon klassificering. Av de bad som har klassificerats är det 15 av 18 som har klassats som utmärkt. Tre badplatser som föregående har klassificerades som utmärkt har för 2019 klassificerats som "Bra kvalitet". Två av dessa ligger i Skövde (Boulognersjön och Melldala, Långenbadet) och en i Karlsborg (Granvik i Vättern). Endast i Falköping har alla badplatser klassificerats som utmärkt kvalitet. I Tibro är det en badplats som två år i rad har varit otillräckligt provtagen, därav sämre andel med utmärkt kvalitet. I Hjo är allas deras tre badplatser nya och har inte kunnat klassificerats.
Drivs med Miljöbarometern