Nyregistrerade miljöbilar

Andel nyregistrerade miljöbilar under året

Nyckeltalet visar andelen nyregistrerade miljöbilar utifrån den vid tidpunkten gällande miljöbilsdefinition. Data för detta har slutat att publiceras.

Andel nyregistrerade miljöbilar under året
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Falköping
Färgruta Hjo
Färgruta Karlsborg
Färgruta Skövde
Färgruta Tibro
Färgruta Riket
Datakälla: Trafikanalys och SCB
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2013
Senaste värdet:17,8 % (2017)
Utgångsvärde:12,2 % (2013)

Kommentar

Andelen miljöbilar har minskat något de två senaste åren och ligger nu på knappt 18 procent av de nyregistrerade bilarna inom MÖS. I Falköping och Tibro har andelen miljöbilar av totalt alla nyregistrerade bilar ökat de två senaste åren. I Falköping har andelen ökat med drygt sex procentenheter och har nu gått om Skövde och ligger nu på 20 procent. Övriga kommuner har haft en nedåtgående trend.

Andelen miljöbilar minskade kraftigt 2013 på grund av den nya miljöbilsdefinitionen. Innan dess var mer än varannan nyregistrerad bil en miljöbil.

För 2018 saknas uppgifter på andel miljöbilar eftersom det ännu inte finns en ny officiell miljöbilsdefinition sen Bonus-malus systemet infördes.
Drivs med Miljöbarometern