Miljöbilar i trafik

Andel miljöbilar i trafik

Indikatorn visar andelen miljöbilar i trafik enligt den definition som gällde vid inköpstillfället.

Från 1 juni 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar. Bilar registrerade före den 1 januari 2013 ska uppfylla kriterierna för MB2007 och bilar registrerade 1 januari 2013 till och med 30 juni 2018 ska uppfylla kriterierna för MB2013.

Andel miljöbilar i trafik
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Falköping
Färgruta Hjo
Färgruta Karlsborg
Färgruta Skövde
Färgruta Tibro
Färgruta Riket
Datakälla: Kolada (Trafikanalys och SCB)
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2008
Senaste värdet:15,2 % (2019)
Utgångsvärde:4,8 % (2008)

Kommentar

År 2013 infördes en ny miljöbilsdefinition vilket man ser tydligt då ökningstakten minskade kraftigt och sedan började minska 2016. 1 juni 2018 skärptes miljöbilsdefinitionen ytterligare och endast klimatbonusbilar räknas som miljöbilar vilket man ser för 2019 då det skedde en mer markant minskning.

Inom MÖS-kommunerna är andelen miljöbilar i trafik 15 procent vilket är strax över medel för riket. Skövde utmärker sig bland MÖS-kommunerna som den kommun med högst andel miljöbilar, resterande kommuner ligger under medel för riket förutom Falköping som ligger på samma nivå.
Drivs med Miljöbarometern