Leverans drivmedel inkl. låginblandning

Leverans av motorbensin, diesel, HVO, FAME samt etanol.

För att minska vår påverkan på klimatet behöver användningen av fossila drivmedel inom transporter att minska.

Indikatorn visar leveranser av drivmedel till MÖS-kommunerna, det behöver dock inte betyda att den slutliga användningen sker inom regionen eftersom köparen kan bo i en annan kommun.

Låginblanding av förnybart i bensin och diesel har tagits ut och redovisas under etanol, FAME och HVO. Mellan 2008-2010 redovisar SCB levererad E85, här har bensin tagits ut och lagts tillsammans med övrig bensin och etanolen redovisas tillsammans med etanolen som är låginblandad i bensin. Från år 2016 redovisar även SCB levererad mängd HVO och FAME, vilket innebär att de här redovisas tillsammans med den mängd HVO och FAME som är låginblandad i diesel.

Leverans av motorbensin, diesel, HVO, FAME samt etanol.
Färgruta Diesel
Färgruta Bensin
Färgruta HVO
Färgruta FAME
Färgruta Etanol
Datakälla: SCB
Senaste värdet:1266885 MWh (2019)
Utgångsvärde:1119477 MWh (2006)

Kommentar

Under 2019 skedde en markant ökning av levererad drivmedel inom östra Skaraborg. Anledningen är att levererad diesel i Falköping har mer än tredubblats. Vad detta beror på är oklart men skulle kunna förklaras av utvecklingen av Jula Logistic logistikområde med containerpendel med nya stora kunder som Postnord och Volvo.

Majoriteten av förnybart kommer ifrån det som är låginblandat i diesel och bensin. HVO står för största delen där 18 procent (2018) av dieseln var HVO. Ren HVO som har levererats var som mest 2017 men har därefter minskat. Ökningen av total mängd HVO och FAME 2019 beror på den stora ökningen av levererad diesel till Falköping.

Totala mängden förnybart (inklusive det låginblandade i diesel respektive bensin) låg 2019 på 20 procent och har haft en konstant ökning under åren. Dock är den förnybara andelen i bensin och diesel hämtad från 2018 och andelen är förmodligen därför ännu högre. Mängd bensin har haft en nedåtgående trend under hela mätperioden. Även diesel börjar få en nedåtgående trend (med undantag från 2019) vilket beror på att andelen förnybart i dieseln har ökat.
Drivs med Miljöbarometern