Körsträcka

Antal körda mil med bil i genomsnitt per år och invånare.

Indikatorn visar totala körsträckor med bil per invånare för de bilar som är registrerade i respektive kommun. Även resor utanför kommunen ingår. Uppgifterna baseras på bilarnas mätarställningar som registrerats vid bilbesiktningen.

Uppgifterna kommer från Transporstyrelsens register för samtliga provade fordon och kompletteras med information om de perioder som fordonen inte varit i trafik. För fordon som inte har besiktigats används metodskattningar.

Antal körda mil med bil i genomsnitt per år och invånare.
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Karlsborg
Färgruta Hjo
Färgruta Skövde
Färgruta Falköping
Färgruta Tibro
Färgruta Riket
Datakälla: SCB och Trafikanalys via RUS samt Kolada
Trend:Utvecklingen går åt fel håll försämring sedan 1999
Senaste värdet:765 mil/inv (2019)
Utgångsvärde:691 mil/inv (1999)

Kommentar

Mellan 2014-2017 ökade körsträckan men den negativa trenden bröts något 2018 och 2019 skedde en markant minskning till 765 mil per invånare. Minskning har skett hos alla kommuner förutom Skövde. Dock är snittet för MÖS 114 mil mer jämfört med snittet för riket. Sedan 1999 har körsträckan per invånare i MÖS ökat med 74 mil. Körsträckan under 2017 var det högsta för hela mätperioden. Hjo och Karlsborg är de kommuner med högst körsträcka, 804 respektive 802 mil/invånare. Falköping har lägst körsträcka, 718 mil/invånare.
Drivs med Miljöbarometern