Kommunens miljöbilar

Andel miljöbilar av kommunorganisationens personbilar och lätta lastbilar.

Indikatorn visar andelen av de kommunala organisationernas bilar som är miljöbilar enligt den definition som gällde vid inköpstillfället. Från 1 juli 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar. Bilar registrerade före den 1 januari 2013 ska uppfylla kriterierna för MB2007 och bilar registrerade 1 januari 2013 till och med 30 juni 2018 ska uppfylla kriterierna för MB2013.

I redovisningen ingår både personbilar och lätta lastbilar. I Skövde kommun ingår även andelen miljöbilar i MÖS. Data sammanställs från vägtrafikregistret och avser de bilar som är registrerade på kommunen och dess majoritetsägda bolag.

Andel miljöbilar av kommunorganisationens personbilar och lätta lastbilar.
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Falköping
Färgruta Hjo
Färgruta Karlsborg
Färgruta Skövde
Färgruta Tibro
Färgruta Riket
Datakälla: Kolada (2017 och framåt), Uppgifter från Vägtrafikregistret sammanställt av Miljöfordon Syd (fram tom 2016).
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2009
Senaste värdet:33,2 % (2020)
Utgångsvärde:30,5 % (2009)

Kommentar

I genomsnitt ligger andelen miljöbilar på 33 procent bland MÖS-kommunerna. De senaste åren har andelen miljöbilar i snitt minskat i kommunerna vilket delvis kan förklaras av hårdare definition på miljöbilar sedan juli 2018. Skövde och Hjo har högst andel miljöbilar, 50 respektive 41 procent. Skövde är enda kommunen med högre andel miljöbilar än snittet i riket.

Drivs med Miljöbarometern