Kollektivtrafik

Antal resor per invånare inom kollektivtrafiken.

Indikatorn visar antal resor per invånare med stadstrafiken i Skövde och Falköping samt lokaltrafiken i alla fem kommuner. Indikatorn visar inte övriga linjer som trafikerar mellan kommunerna.

Antal resor per invånare inom kollektivtrafiken.
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Stadstrafik Skövde
Färgruta Stadstrafik Falköping
Färgruta Lokaltrafik Karlsborg
Färgruta Lokaltrafik Skövde
Färgruta Lokaltrafik Falköping
Färgruta Lokaltrafik Hjo
Färgruta Lokaltrafik Tibro
Datakälla: Västtrafik
Trend:Utvecklingen går åt fel håll försämring sedan 2013
Senaste värdet:21,3 resor/invånare (2020)
Utgångsvärde:25,4 resor/invånare (2013)

Kommentar

Inte så förvånande är det en markant minskning 2020 vilket beror på pandemin och de rese-restriktioner som följde. Dock syns inte corona-effekten så tydligt för alla kommuner vilket beror på att Västtrafik införde automatiska reseräknare för alla kommuner utom Skövde som har haft det sedan 2016. Detta gör att alla resenärer nu kommer med i statistiken medan tidigare fångades endast de som stämplade sina biljetter.
Drivs med Miljöbarometern