Koldioxidutsläpp nya bilar (2)

Koldioxidutsläpp från nya bilar med hänsyn till miljövinst genom förnyelsebara drivmedel.

Koldioxidutsläpp från nya bilar med hänsyn till miljövinst genom förnyelsebara drivmedel.
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Riket
Färgruta Hjo
Färgruta Tibro
Färgruta Karlsborg
Färgruta Falköping
Färgruta Skövde
Datakälla: Index över nya bilars klimatpåverkan 2012; Trafikverket
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2005
Senaste värdet:128 g/km (2014)
Utgångsvärde:185 g/km (2005)

Kommentar

Om man tar hänsyn till den samlade klimatnyttan med etanol- och gasbilar blir utsläppen från nya bilar i snitt 128 g/km bland MÖS-kommunerna. Karlsborg och Skövde har lägst koldioxidutsläpp på 122 respektive 128 g/km. Karlsborg ligger därmed i topp bland Sveriges kommuner. Alla kommuner förutom Hjo ligger under medel i landet.

Senaste data som finns är för 2014 då Trafikverket har slutat att publicera detta.
Drivs med Miljöbarometern