Koldioxidutsläpp nya bilar (1)

Koldioxidutsläpp från nya bilar utan hänsyn till förnyelsebara drivmedel.

Statistiken baseras på EU:s metod att mäta utsläppen (uppgifter från biltillverkaren). Det innebär att etanol- och gasbilar antas köra på bensin, vilket ger en bra indikation på hur energieffektiva fordonen är. Tar man hänsyn till klimatnyttan med etanol- och gasbilar, blir de genomsnittliga utsläppen från nya bilar något lägre (se indikator "Koldioxidutsläpp nya bilar (2)").

Koldioxidutsläpp från nya bilar utan hänsyn till förnyelsebara drivmedel.
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Riket
Färgruta Skövde
Färgruta Hjo
Färgruta Tibro
Färgruta Falköping
Färgruta Karlsborg
Datakälla: 2030´s miljöbarometer (from 2015), Index över nya bilars klimatpåverkan 2014; Trafikverket (tom 2014)
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2005
Senaste värdet:123 g/km (2018)
Utgångsvärde:188 g/km (2005)
Målvärde:95 g/km (2021)

Kommentar

Medelutsläppen bland MÖS-kommunerna ligger på 123 g/km, vilket de har gjort de tre senaste åren. Lägst utsläpp från nya bilar har Karlsborg på 117 g/km. Högst är utsläppen i Skövde och Tibro på 127 respektive 126 g/km. Endast Karlsborg och Falköping ligger under medel för riket medan Hjo ligger på samma nivå.

De certifierade koldioxidutsläppen är nära relaterade till bilarnas energieffektivitet. Energiförbrukning och koldioxidutsläpp vid verklig körning är oftast högre än vad de certifierade värdena ger vid handen. Skillnaden har ökat på senare år, vilket medför att trenden att koldioxidutsläppen minskar inte är så tydlig i verkligheten som diagrammet ovan visar.

EU mål

De genomsnittliga utsläppen från nya bilar ska vara högst 95 gram/km år 2021.

Extern länk

Jämför hur koldioxidutsläppen från nya bilar ser ut i andra kommuner samt ta av del hur långt vi har kommit för att nå målet om fossiloberoende transporter år 2030.
Drivs med Miljöbarometern