Förnybart drivmedel inom organisationen

Andel förnybart drivmedel inom organisationerna.

Andelen är beräknat utifrån energimängd.

Andel förnybart drivmedel inom organisationerna.
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Skövde
Färgruta Hjo
Färgruta Falköping
Färgruta Karlsborg
Färgruta Tibro
Datakälla: Kommunerna samt Kolada (inrapporterat av kommunen till Energimyndigheten)
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2009
Senaste värdet:18 % (2016)
Utgångsvärde:6 % (2009)

Kommentar

Skövde är den kommun med högst andel förnybart och ligger på 85 procent. Ökningen senaste åren beror främst på övergång till HVO.

För åren efter 2014 har andelen beräknats utifrån drivmedlens energimängd vilket gör att åren innan inte är helt jämförbara, förutom för Skövde där alla år är uppdaterade.
Drivs med Miljöbarometern