Radon per kommun

Andel undersökta flerbostadshus med radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft.

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Nästan all mark innehåller radon som utgör en risk för förhöjda radonhalter inomhus. Den vanligaste orsaken till förhöjda halter inomhus är att markradon kommer in i huset via otätheter. Platåbergen i Falköping och Skövde kommuner består till viss del av alunskiffer. Alunskiffer innehåller höga halter av uran och därmed är risken för markradon förhöjd i områden runt bergen.

Varje år orsaker radon i inomhusluft ca. 500 fall av lungcancer i Sverige. Det finns en samverkanseffekt mellan tobaksrökning och radon i inomhusluft. Detta innebär att risken för lungcancer vid förhöjda radonhalter ökar mer för den som röker jämfört med den som inte röker.

Indikatorn visar radonhalten för bostadsrätter och hyresrätter.

Andel undersökta flerbostadshus med radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft.
Färgruta Hjo
Färgruta Karlsborg
Färgruta Tibro
Färgruta Skövde
Färgruta Falköping
Datakälla: MÖS
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2016
Senaste värdet:92 % (2020)
Utgångsvärde:74 % (2016)
Målvärde:90 % (2019)

Kommentar

Målet till 2019 på 90 procent uppnås nu i alla kommuner förutom Falköping som dock ligger nära på 87 procent. I Hjo och Karlsborg uppnås i stort sett alla flerbostadshus riktvärdet (99 procent). Även Tibro ligger högt på 97 procent.

Att Falköping har höga radonhalter beror förmodligen på att platåbergen i kommunen till viss del består av alunskiffer (se ovan).

Riktvärden och mål

Miljönämndens mål för radonhalt i inomhusluften innebär att radonhalten i minst 90 % av alla
flerbostadshus ska vara lägre än 200 Bq/m3 senast 2019.
Drivs med Miljöbarometern