Läckage av köldmedier

Läckage av köldmedier i MÖS-kommunerna.

Läckage av köldmedier kan påverka klimatet och ozonskiktet negativt. Därför gäller speciella regler för hur köldmedierna får hanteras. Köldmedier som innehåller klor, till exempel CFC och HCFC, bryter ned jordens skyddande ozonlager vilket medför att stark UV-strålning når jorden och ökar risken för hudcancer och att växter skadas. Gruppen CFC är idag förbjuden och det är förbjudet att fylla på aggregat med HCFC. Dessa ämnen har oftast ersatts med ämnen ur gruppen HFC. Det är en ämnesgrupp som inte bryter ner ozonskiktet, men vissa av dessa ämnen är växthusgaser som bidrar till att öka växthuseffekten.

Nyckeltalet redovisar påfylld mängd köldmedier som motsvarar dels den volym som fyllts på grund av läckage, dels den mängd som fyllts på grund av konvertering från ett köldmedium till ett annat. Den största andelen är på grund av läckage.

Mätområde Datum Värde
Totalt 2009 1063
Totalt 2010 1206
Totalt 2011 623
Totalt 2012 753
Totalt 2013 546
Totalt 2014 889
Totalt 2015 881
Totalt 2016 608
Totalt 2017 707
HCFC 2009 0
HCFC 2010 0
HCFC 2011 0
HCFC 2012 0
HCFC 2013 0
HCFC 2014 0
HCFC 2015 0
HCFC 2016 0
HCFC 2017 0
HFC 2009 1063
HFC 2010 1206
HFC 2011 623
HFC 2012 753
HFC 2013 546
HFC 2014 889
HFC 2015 881
HFC 2016 608
HFC 2017 707
HFC 2018 668
HFC 2019 554
Datakälla: MÖS

Kommentar

Det finns inget läckage av HCFC i MÖS-kommunerna då det nu är helt utfasat medan läckaget av HFC har varierat under åren. Under 2019 var läckaget lägre än tidigare år vilket kan bero på att några livsmedelsbutiker har konverterat till koldioxid.
Drivs med Miljöbarometern