Läckage av köldmedier

Läckage av köldmedier i MÖS-kommunerna.

Läckage av köldmedier kan påverka klimatet och ozonskiktet negativt. Därför gäller speciella regler för hur köldmedierna får hanteras. Köldmedier som innehåller klor, till exempel CFC och HCFC, bryter ned jordens skyddande ozonlager vilket medför att stark UV-strålning når jorden och ökar risken för hudcancer och att växter skadas. Gruppen CFC är idag förbjuden och det är förbjudet att fylla på aggregat med HCFC. Dessa ämnen har oftast ersatts med ämnen ur gruppen HFC. Det är en ämnesgrupp som inte bryter ner ozonskiktet, men vissa av dessa ämnen är växthusgaser som bidrar till att öka växthuseffekten.

Nyckeltalet redovisar påfylld mängd köldmedier som motsvarar dels den volym som fyllts på grund av läckage, dels den mängd som fyllts på grund av konvertering från ett köldmedium till ett annat. Den största andelen är på grund av läckage.

Läckage av köldmedier i MÖS-kommunerna.
Färgruta HFC
Färgruta HCFC
Datakälla: MÖS
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2009
Senaste värdet:707 kg (2017)
Utgångsvärde:1063 kg (2009)

Kommentar

Det finns inget läckage av HCFC i MÖS-kommunerna då det nu är helt utfasat medan läckaget av HFC har varierat under åren. Under 2019 var läckaget lägre än tidigare år vilket kan bero på att några livsmedelsbutiker har konverterat till koldioxid.
Drivs med Miljöbarometern