Kvicksilver i mossa

Kvicksilver i vägg- och husmossa.

Kvicksilver är en toxisk metall och är ett av de allvarligaste miljögifterna. Metallen anrikas i mark, vatten och levande organismer och utgör ett hot mot både miljön och människors hälsa. Kvicksilver är på väg att fasas ut ur samhället men når fortfarande miljön via atmosfäriskt nedfall.

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av mossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Mossa tar upp metaller främst från luft och nederbörd men inte från det underlag de växer på. Deras metallinnehåll utgör därigenom ett bra mått på tillförseln från luften. Rikstäckande undersökningar genomförs vart femte år sedan 1970.

Kvicksilver i vägg- och husmossa.
Färgruta Falköping
Färgruta Skövde
Färgruta Karlsborg
Färgruta Hjo
Färgruta Tibro
Datakälla: IVL

Kommentar

För kvicksilver finns det inte så många mätvärden och det är svårt att tyda en trend. Det har dock skett en minskning i alla kommuner utom Hjo de senaste åren. Samma trend kan man se i Sverige som helhet. Mycket av det kvicksilver som i dag faller ned på mark- och vattenytor kommer med långväga lufttransporter. För Tibro saknas mätvärden fram till 2015. För Skövde saknas mätvärden för 2015.

Tillståndsklassning

  >0,3 mg/kg
  0,25–0,3 mg/kg
  0,2–0,25 mg/kg
  0,03–0,2 mg/kg
  <0,03 mg/kg
Drivs med Miljöbarometern