Koppar i mossa

Koppar i vägg- och husmossa.

Koppar är livsnödvändigt för människor, djur och växter. Negativa hälsoeffekter av koppar är relaterade både till underskott och till överskott. Det finns alltså ett acceptabelt intervall för kopparintag. Men samtidigt kan kopparhalter som bara marginellt överstiger de naturliga ge upphov till skadliga effekter på mark- och vattenorganismer. Den största källan i dag är trafiken. Utsläppen av koppar från trafiken kommer främst från bromsbeläggen på bilar.

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av mossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Mossa tar upp metaller främst från luft och nederbörd men inte från det underlag de växer på. Deras metallinnehåll utgör därigenom ett bra mått på tillförseln från luften. Rikstäckande undersökningar genomförs vart femte år sedan 1970.

Koppar i vägg- och husmossa.
Färgruta Falköping
Färgruta Hjo
Färgruta Karlsborg
Färgruta Skövde
Färgruta Tibro
Datakälla: IVL

Kommentar

Kopparhalten har minskat tydligt fram till 2000/2005 men har därefter börjat öka igen. För Tibro finns endast värden för år 1975 och 2015. För Skövde saknas mätvärden 2015.

Tillståndsklassning

  >14 mg/kg
  12–14 mg/kg
  10–12 mg/kg
  2–10 mg/kg
  <2 mg/kg
Drivs med Miljöbarometern