Kadmiumhalt i avloppsslam

Medelhalten av kadmium i avlopsslam.

Avloppsslammets innehåll av tungmetaller och andra ämnen medför att det endast i begränsad omfattning används inom jordbruket.

Kadmium och dess föreningar är mycket giftiga. Vid långvarigt upptag av små mängder kadmium via lungor eller magtarmkanalen är njurarna det känsligaste organen. Njurskador kan i sin tur leda till urkalkning av skelettet. Den största delen av slammets kadmiuminnehåll bedöms komma med hushållens bad-, disk- och tvättvatten. Biltvättar är en annan stor källa. En del kommer även ifrån konstnärsfärger.

Medelhalten av kadmium i avlopsslam.
Färgruta Stadskvarn AVR, Skövde
Färgruta Karlsborgs AVR
Färgruta Floby AVR, Falköping
Färgruta Tibro AVR
Färgruta Hjo AVR
Färgruta Hulesjön reningsverk, Falköping
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk
Trend:Ingen uppmätt förändring ingen förändring sedan 2012
Senaste värdet:0,69 mg/kg TS (2019)
Utgångsvärde:0,7 mg/kg TS (2012)
Gränsvärde:2 mg/kg TS ()

Kommentar

Medelhalten för en majoritet av avloppsreningsverken har minskat under åren förutom Karlsborgs samt Floby reningsverk. Där är medelhalten av kadmium betydligt högre jämfört med övriga reningsverk.

Samtliga avloppsreningsverk klarar gränsvärdet för kadmium med god marginal.

Gränsvärde

Drivs med Miljöbarometern