Installerad köldmediemängd

Mängd köldmedier som finns installerad i MÖS-kommunerna.

Köldmedier kallas ämnen som transporterar kyla eller värme i ett slutet system. De används bland annat i kylar, frysar, luftkonditioneringsaggregat och värmepumpar. Läckage av köldmedier kan påverka klimatet och ozonskiktet negativt. Därför gäller speciella regler för hur köldmedierna får hanteras. Köldmedier som innehåller klor, till exempel CFC och HCFC, bryter ned jordens skyddande ozonlager vilket medför att stark UV-strålning når jorden och ökar risken för hudcancer och att växter skadas. Gruppen CFC är idag förbjuden och det är förbjudet att fylla på aggregat med HCFC. Dessa ämnen har oftast ersatts med ämnen ur gruppen HFC. Det är en ämnesgrupp som inte bryter ner ozonskiktet, men vissa av dessa ämnen är växthusgaser som bidrar till att öka växthuseffekten.

Mängd köldmedier som finns installerad i MÖS-kommunerna.
Färgruta HFC
Färgruta HCFC
Datakälla: MÖS
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2010

Kommentar

HCFC har nu utfasats i alla kommuner och ersatts av HFC. Under 2019 skedde en markant minskning av installerad mängd HFC vilket kan bero på att en del livsmedelsbutiker har konverterat till koldioxid.

Hjo och Karlsborg ingår i statistiken från och med 2012 respektive 2013.
Drivs med Miljöbarometern