Ekologiska livsmedel

Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter.

Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter.
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Falköping
Färgruta Hjo
Färgruta Karlsborg
Färgruta Skövde
Färgruta Tibro
Färgruta Västra Götaland
Färgruta Riket
Datakälla: Ekomatmentrum, Skövde kommun, Tibro kommun och Falköping kommun
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2009
Senaste värdet:22 % (2018)
Utgångsvärde:3,6 % (2009)
Målvärde:60 % (2030)

Kommentar

Andel ekologiskt bland MÖS-kommunerna ligger på samma nivå som tidigare. Två kommuner har ökat sin andel med tre procentenheter, Hjo (21 procent) samt Skövde (22 procent). Tibro har minskat sin andel med sex procentenheter och ligger nu lägst bland alla fem kommuner. Den kommun som köper in mest ekologiska livsmedel är Falköping, där andelen ligger på 24 procent. Alla kommuner ligger under medel för både länet och riket.

Nationella mål

Regeringens inriktningsmål är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030 och 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030.
Drivs med Miljöbarometern