Bly i mossa

Bly i vägg- och husmossa.

Bly och dess föreningar är mycket giftiga. Redan vid låga doser kan effekter på nervsystemet uppstå. Foster och barn är en speciell riskgrupp eftersom deras hjärna och nervsystem fortfarande utvecklas.

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av mossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Mossa tar upp metaller främst från luft och nederbörd men inte från det underlag de växer på. Deras metallinnehåll utgör därigenom ett bra mått på tillförseln från luften. Rikstäckande undersökningar genomförs vart femte år sedan 1970.

Bly i vägg- och husmossa.
Färgruta Falköping
Färgruta Skövde
Färgruta Tibro
Färgruta Karlsborg
Färgruta Hjo
Datakälla: IVL

Kommentar

Blyhalten i mossa har minskat genom åren. En förklaring till det är förbudet mot bly i bensin samt reglering av bly i bromsbelägg. För Skövde saknas ett mätvärde för år 2015

Tillståndsklassning

  >40 mg/kg
  30–40 mg/kg
  20–30 mg/kg
  3–20 mg/kg
  <3 mg/kg
Drivs med Miljöbarometern