Åtgärdade förorenade områden

Totalt antal åtgärdade förorenade områden - alla riskklasser.

Diagrammet visar totala antalet marksaneringsåtgärder enligt Länsstyrelsens objektrapport, ackumulerade värden.

Totalt antal åtgärdade förorenade områden - alla riskklasser.
Datakälla: Länsstyrelsen Västra Götaland
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2018
Senaste värdet:95 stycken (2020)
Utgångsvärde:20 stycken (2018)

Kommentar

Totalt finns det 95 åtgärdade områden i östra Skaraborg. Den stora ökningen jämfört med 2018 beror inte på att ett stort antal områden har sanerats de senaste åren utan att kommunerna har uppdaterat Länsstyrelsens databas (EBH-stödet).

Nationella mål

”Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön.”
Drivs med Miljöbarometern