Skyddad natur

Andel skyddad areal av kommunens totala areal

Att skydda land- och vattenområden bidrar till bibehållen biologisk mångfald, sammanhängande ekosystem och minskad risk för undanträngning av naturen.

Indikatorn visar hur skyddet av värdefulla naturområden utvecklas. Områdena är skyddade enligt miljöbalken som nationalpark, naturreservat eller biotopskydd. Både land- och vattenområden ingår.

Andel skyddad areal av kommunens totala areal
Färgruta Skövde
Färgruta Falköping
Färgruta Karlsborg
Färgruta Hjo
Färgruta Tibro
Datakälla: SCB

Kommentar

I Hjo ökade mängden skyddad natur med 68 hektar 2018 vilket är en ökning på nästan 50 procent. I Skövde har andelen skyddad natur ökat med 202 hektar de två senaste åren, en ökning på sex procent. För övriga kommuner har det inte skett några större förändringar.

Högst andel skyddad natur har Skövde på 4,9 procent (3 363 hektar), tätt följd av Falköping med 4,5 procent (4 825 hektar). Tibro och Hjo har låg andel skyddad natur, endast 0,3 procent (61 hektar) respektive 0,4 procent (208 hektar). I hela riket är knappt 11 procent av naturen skyddad.

Nationellt etappmål

Minst 20 procent av Sveriges land- och sötvattensområden samt tio procent av Sveriges marina områden senast år 2020 bidrar till att nå nationella och internationella mål för biologisk mångfald. Detta ska ske genom skydd eller annat bevarande av områden som har särskild betydelse för biologisk mångfald eller ekosystemtjänster.
Drivs med Miljöbarometern