Miljöcertifierad skog

Andel FSC-certifierad skog.

FSC är en miljöcertifiering av skogsbruk med kriterier för miljöhänsyn. Indikatorn visar hur stor del av den produktiva skogsytan i kommunerna som är certifierad.

Mätområde Senaste värdet Datum
Alla MÖS-kommuner 46 2017
Falköping 43 2017
Hjo 38 2017
Karlsborg 59 2017
Skövde 40 2017
Tibro 44 2017
Datakälla: FSC, Forest Stewardship Council, Sweden

Kommentar

Nästan hälften av skogen är miljöcertifierad i MÖS-kommunerna. Ytan har ökat från 208 kvadratkilometer år 2006 till 536 kvadratkilometer 2017. Karlsborg och Tibro är de kommuner med högst andel certifierad skog, 58 respektive 48 procent.

Jämfört med 2011 har andelen ökat i de flesta kommuner, förutom Tibro och Hjo. Hjo hade dock en topp 2011 som är mycket högre än resterande år, och kanske därför är ett mätvärde fel.

Drivs med Miljöbarometern