Miljöcertifierad skog

Andel FSC-certifierad skog.

FSC är en miljöcertifiering av skogsbruk med kriterier för miljöhänsyn. Indikatorn visar hur stor del av den produktiva skogsytan i kommunerna som är certifierad.

Andel FSC-certifierad skog.
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Hjo
Färgruta Karlsborg
Färgruta Tibro
Färgruta Falköping
Färgruta Skövde
Datakälla: FSC, Forest Stewardship Council, Sweden
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2006
Senaste värdet:46 % (2017)
Utgångsvärde:18 % (2006)

Kommentar

Nästan hälften av skogen är miljöcertifierad i MÖS-kommunerna. Ytan har ökat från 208 kvadratkilometer år 2006 till 536 kvadratkilometer 2017. Karlsborg och Tibro är de kommuner med högst andel certifierad skog, 58 respektive 48 procent.

Jämfört med 2011 har andelen ökat i de flesta kommuner, förutom Tibro och Hjo. Hjo hade dock en topp 2011 som är mycket högre än resterande år, och kanske därför är ett mätvärde fel.

Drivs med Miljöbarometern