Kommunal miljöcertifierad skog

Andel av kommunens skog som är FSC-certifierad.

Andel av kommunens skog som är FSC-certifierad.
Färgruta Falköping
Färgruta Skövde
Färgruta Hjo
Färgruta Tibro
Färgruta Karlsborg
Datakälla: Skövde kommun, Falköping kommun, Hjo kommun, Karlsborg kommun, Tibro kommun samt Kommunnätverket för Hållbar utveckling: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015.

Kommentar

All kommunal skog i Falköping är FSC-certifierad. I Skövde är 69 procent av kommunens skogsmark FSC-certifierad, den skog som inte är FSC-certifierad är en del av reservaten samt detaljplanelagd skogsmark.

Ingen kommunal skog i Tibro, Karlsborg eller Hjo är FSC-certifierad.

Karlsborg gjorde ett omtag med sin skogsbruksplan inför 2018 och jobbar med den som riktmärke för de närmaste 10 åren. Granbarkborre, bland annat, har gjort att det varit svårt att både få resurser till skogen och också kunna hålla en tydlig planering.

Hjo kommun äger ca 100 ha produktiv skogsmark. Nästan allt ingår i kommunens rekreations- och friluftsområde – Högaliden. Kommunen har en ”grön skogsbruksplan” där gallring förespråkas före slutavverkning. Cirka 10 procent är avsatt som naturvård eller orört. Barrskog dominerar i Hjo, lövskogen uppgår till ca 12 procent med en strävan att öka denna andel.


Drivs med Miljöbarometern