Ekologisk odling

Andel ekologiskt odlad åkermark

Ekologisk odling bidrar bland annat till minskad användning av kemikalier och bekämpningsmedel. Indikatorn visar andelen omställd åkermark. Mark under omställning ingår inte.

Andel ekologiskt odlad åkermark
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Hjo
Färgruta Skövde
Färgruta Karlsborg
Färgruta Tibro
Färgruta Falköping
Färgruta Riket
Datakälla: Jordbruksverket
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2009
Senaste värdet:25 % (2019)
Utgångsvärde:14 % (2009)
Målvärde:30 % (2030)

Kommentar

Totalt är en fjärdedel av åkermarken i östra Skaraborg ekologisk odlad. De senaste två åren är det en positiv utveckling i kommunerna. Skövde och Hjo är de kommuner med högst andel ekologisk odlad åker på 32 respektive 31 procent. Det finns ett nationellt mål om att 30 procent av jordbruksmarken ska odlas ekologiskt 2030, detta inkluderar då även betesmark. Kommunerna i MÖS har alla en högre andel ekologisk åkermark än genomsnittet i riket som år 2019 låg på 17 procent.

I Tibro har andelen ekologisk odlad åker ökat med nio procentenheter på två år och är den kommun som har haft den högsta procentuella ökningen de senaste två åren. Jämfört med 2009 är det också Tibro som har ökat mest, tillsammans med Karlsborg (16 procentenheter).

Nationella mål

Regeringens inriktningsmål är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030 och 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030.
Drivs med Miljöbarometern